Dodávatelia

Reklamačnýformulár

 

Internetového obchodu shop.sigvaris.sk

 

Adresa pre komunikáciu:

Zagara s.r.o., Račianske mýto 1/D,

831 02 Bratislava,

Slovenská republika

Zákazník

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

Telefónne číslo/emailová adresa:

 

Reklamovaný tovar/služba

 

Číslo dokladu o kúpe:

 Názov:

Dátumzakúpenia:

 

Popis Závady:

 

 

 

 

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadovanézačiarknite/:

□Výmenatovaru□Opravatovaru□Vráteniepeňazí□Zľavazkúpnejceny

□Iné..............................................................

 

prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

V.................................... dňa: …………………

 

 

............................................

 

Podpis zákazníka

Poznámka: Formulár si môžete stiahnuť aj ako PDF


QR kód

Menu

Porovnať 0